2 votes

Goście w oddzielnej grupie czatu poza ZESPÓŁ suggestion New

Dobrze byłoby, aby goście nie widzieli wszystkich członków zespołu ani siebie oraz aby byli wyodrębnieni z grupy członków zespołu "ZESPÓŁ".

Anonymous 2020-03-17 22:29
Who voted: + 2 Anonymous

Add Comment