5 votes

Widoczność wybranych kart lub list w Space dla Gości suggestion New

Zapraszając gościa do Space nie zawsze chcemy, aby widział wszystkie zadania w danym projekcie. Czy jest możliwość wyboru jakie karty lub jakie listy będzie widział gość dodany w Space? (to samo mogłoby dotyczyć członków zespołu)

Anonymous 2020-03-17 22:21
Report abuse
Who voted: + 5 Anonymous

Add Comment